27-02-2015 00:35

Thông tin sở hữu web site

- Tên, người đại diện: Phùng Quyết Thắng

- Địa chỉ: 45/ 57/ 10 Nguyễn Văn Đậu, p6, Quận Bình Thạnh, TP HCM

- Điện thoại: 0903035545

email : quyejthang@gmail.com


- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 41O8014138
- Mã số thuế của cá nhân: 0305188518
- Số: 41O8014138 ngày cấp 23/ 6/ 2014 cấp bới UBND Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí minh